1. Välkommen

 
Tack för att du tar dig tid att svara på vår enkät. Vi på Kia arbetar kontinuerligt med verksamhetsförbättringar. Därför är vi mycket tacksamma om du vill bidra med dina synpunkter genom att fylla i en webbenkät. Dina svar är en ovärderlig hjälp för oss i vårt fortsatta framgångsarbete.
Som tack för hjälpen att du svarar på enkäten erhåller du en trisslott, din trisslott kommer inom 4 veckor till dig.

Om du får problem med att svara på enkäten så meddela oss gärna detta på kia@strd.se

Enkäten har ca 35 frågor, beroende på dina svar och tar ungefär 5 minuter att genomföra.
Vilken serviceanläggning har du besökt?


Information om dig